Pilegrimsfellesskapet St.Olav inviterer til medlemsmøte/Cafe Olav

Tid: lørdag 24 november kl 13.00.
Tema: Pilegrimsprest Einar Vegge forteller og viser bilder fra nylig vandring i Jordan, Palestina og Israel.
Sted:: Bispekontoret, 2. etg. Inngang fra Erkebispegården, dvs inngangen i bygget mot øst.

Arrangementet er gratis og du kan kjøpe kaffe og kake.

Informasjonssaker fra Pilegrimsfellesskapet.

Du er hjertelig velkommen!