Pilegrimsfellesskapet RiHaTo inviterer lørdag 15. september til en pilegrimsvandring fra Skjerva til Ål kirke.

Vi møtes ved Ål kirke kl. 09.30 og fyller opp bilene som bringer oss til Skjervatråkket, rett nord for Skjerva. Der parkerer vi og studerer plansjene for den omfattende virksomhet som ble bedrevet ved Skjervatråkket i tidligere tider før vi gir oss på vandring.

Følgetekst denne dagen blir salme 23:
«Herren er min hyrde. Din kjepp og din stav trøster meg».

Ruten vi skal følge bryter av vestover inn mot Store helvete, Skjerveknatten, Hammartjernet, nordover gjennom Vesle helvete, for så igjen å gå vestover mot sydsiden av Breitjernet. Derfra skal vi lett finne veien via Abramsrud, Præstmarken og til Ål kirke.

Turen er på ca 10 km og begynner med en ganske bratt motbakke. Vi skal derfor bruke den tiden som trengs til at alle kan klare å være med og regner med at vi avslutter først ved 16.30 tiden.

Du bør ha med deg niste og drikke til eget bruk. Sitteunderlag er også greit. Etter en kort samling i Ål kirke, bruker vi en av bilene som kunne stå igjen ved kirken til å bringe sjåførene til Skjervatråkket for at alle kan komme seg vel hjem.

Turleder: Hans Erik Raustøl

Påmelding via mobilen til Hans Erik: 92613882