Bli med på St. Hallvardsvandring 2020! – St. Hallvard 1000 år

St. Hallvard er Østlandets viktigste helgen og Oslo bys skytshelgen.  I år markeres at det er 1000 år siden hans fødsel. I Kristi Himmelfarts-helgen 21-24/5 2020 arrangerer vi pilegrimsvandring fra St. Hallvards Husby ved Drammen til St. Hallvardskatedralen i Oslo....

Vandring på Sunnivaleia (19.)20. -27. juni 2020

Sunnivaleia inviterer for 11. gong til organisert pilegrimsvandring. Denne gruppa har både norske og tyske pilegrimar, men det er ingen krav til språkkunnskap. Starten er Kinnaspelet på Kinn, www.kinnaspelet.no. Krav til fysisk form: Ein må vera i stand til å gå opp...