Pilegrimssenter Dovrefjell inviterer til Dovrefjellkonferansen 2021 torsdag 21. oktober kl 10.00-15.15 på Skifer hotell, Oppdal 

Pilegrimsfellesskapet St. Olav medarrangør og temaet for konferansen er: Frivilligheten i pilegrimsarbeidet.

I løpet av de siste 25 år har det vokst fram et stort pilegrimsarbeid i Norge. Noen vil si at dette arbeidet drives av det offentlige. Andre vil si at mye av dette arbeidet utføres av de frivillige. Begge deler er antakelig riktig, men hvordan er samarbeidet og samvirket mellom det offentlige og det frivillige i pilegrimsarbeidet?

Vi er ulike aktører med hver våre oppgaver knyttet til pilegrimsleden og pilegrimsvandrerne. Sammen ønsker vi å gi dem en god vei å gå med rike opplevelser underveis – det klarer vi bare når vi står sammen. Konferansen vil løfte fram problemstillinger som berører samvirket mellom frivilligheten og det offentlige pilegrimsarbeidet i Norge.

Programmet finner dere her

Påmelding til til: Pilegrimssenter Dovrefjell, dovrefjell@pilegrimssenter.no
Frist for påmelding: mandag 18. oktober.
Pris: egenandel kr. 450,- pr. person inkludert lunsj. Beløpet overføres konto 1503 17 24276, Pilegrimssenter Dovrefjell, 2661 Hjerkinn.