Styret i PSO ønsker tilbakemelding fra alle lokalforeninger og fra Nidarosutvalget på vår prosess for organisasjonsutvikling.

Høringsdokument organisasjonsutvikling

Utkast til vedtekter for en ny landsoverbygning for pilegrimsforeningene

Svar sendes til post@pilegrimsfellesskapet.no. Bruk «Høring om organisasjonsutvikling» i emnefeltet.

Høringsfristen er 30. september 2021

Ekstraordinær generalforsamling gjennomføres digitalt 7. desember 2021.