Den 7. desember kl 19 gjennomføres det ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav.

Møtet blir gjennomført digitalt. Påmelding til post@pilegrimsfellesskapet.no innen 5.desember. Alle påmeldte får link til møtet.

I møtet fortsetter prosessen for organisasjonsutvikling, i tråd med de svar vi har fått gjennom høringen som ble sendt ut i juni.

Vedlegg:

Microsoft Teams-møte
Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Bli med på en videokonferanseenhet
Videokonferanse-ID: 128 918 812 6
Eller ring inn (bare lyd)

Telefonkonferanse-ID: 702 926 991#