Tid: 18.januar kl 11-17.
Sted: Oslo bispedømmekontor, St. Hallvards plass 3. Inngang fra Egedes gate.
Påmelding: innen 11.januar til post@pilegrimsfelleskapet.no.

Det blir mulighet for å kjøpe lunsj til en komfortabel pris. For øvrig er arrangementet gratis.

 Program for dagen:
11.00 Lunsj
11.30 Orientering om status for videreutvikling av PSO som landsorganisasjon v/leder.
Samtale med Nidarosutvalgets leder.
Mulighet for kort informasjon fra andre foreninger.
12.45 Gruppeoppgave og tilbakemeldinger: Hvem er vi og hvor går vi? Hva er PSOs identitet? Hva synes dere styret skal prioritere framover? Hvordan skal organisasjonen utvikles videre? Styret tar med seg alle tilbakemeldinger i det videre arbeidet. Gruppeoppgavene kan også besvares i lokalforeningene og sendes til styret.

14.30 Vandring i gamlebyen og St.Hallvardsruinen v/Roger Jensen
15.30 Pause med noe å bite i.
15.45 Gruppeoppgave og tilbakemeldinger: Hvordan skal vi presentere og markedsføre oss? Skal PSO ha sin egen logo? Hva skal være PSOs slagord? Idémyldring og innspill. Avgjørelse tas på årsmøtet.
16.45 Oppsummering og vel hjem

Hilsen styret
v/leder Ingrun Jule 

Last ned invitasjon til medlemsmøte 18.01.2020 her