Organisert fellesvandring langs Pilegrimsvegen 29. juni – 7. juli 2018

Fredag 29. juni: Frammøte på Solheimen hotell, nær Hedalen stavkirke, på kvelden. Buss fra Oslo kl. 16 til Nes i Ådal og buss fra Fagernes kl. 17 til Begnadalen, skyss til Hedalen. Middag, presentasjon og orientering før overnatting.

Lørdag 30. juni: Fra Hedalen stavkirke langs gamle Kongevegen over Graslihøgda til Urdevassetra og Åsehytta, ny bru over Muggedøla, over Øyvasshøgda til Smørhølet og Timannsbrua ca. 21 km. Sti og skogsveg. Overnatting i gapahuk og telt.

Søndag 1. juli: Forbi Hølersetra, Tobakkbrenn og Skar til Reinli stavkirke ca. 17 km. Sti, skogsveg og bygdeveg. Overnatting Reinli skole.

Mandag 2. juli: Gjennom Liagrenda til Sundvoll og Aurdal kirke i Nord-Aurdal, langs gamle Valdresbanen til Leira ca. 25 km. Bygdeveg og jernbanetrase. Buss til Røn. Overnatting Furulund Pensjonat.

Tirsdag 3. juli: Buss tilbake til Leira. Forbi Tingnes, der Hellig-Olav kristnet aurdølene, til Fagernes, bratt opp på Fodnesåsen, gjennom Fodnesbygda, langs gamle Kyrkjevegen og Nordsvingoto ned til Ulnes steinkirke, vestsida av Strandefjorden til Røn i Vestre Slidre ca. 23 km. Gangveg, sti og bygdeveg. Overnatting Furulund Pensjonat.

Onsdag 4. juli: Vestsida av Slidrefjorden til Øyar kapell og Mo kirkeruin, over Einangsbrua til Tingsteinen, der Hellig-Olav kristnet slidringene, og til Maria-kirken eller Slidredomen, middelalderens hovedkirke i Valdres, ca. 12 km. Bygdeveg og gangveg. Overnatting Slidre samfunnshus

Torsdag 5. juli: Opp til Einangssteinen, runesteinen i Gardbergfeltet, langs Slidreåsen, ned til Lomen stavkirke, videre til Høre stavkirke i Vang, langs Kongevegen til Hensåsen kirke ca. 25 km. Sti, skogsveg og bygdeveg. Overnatting Åsvang skole.

Fredag 6. juli: Langs austsida av Vangsmjøsa med gravhauger på Leirhol, Olsholmen, kvernhusa på Vennis, gjennom Kviturda til Øye stavkirke ca. 19 km. Bygdeveg. Overnatting Øye skole.

Lørdag 7. juli: Fra Øye kirke opp gjennom Rødalen og over fjellet langs gamle Postvegen, videre langs Otrøvatnet til St. Thomas-kirken, ca. 19 km.  Sti og stølsveg. Avslutning. Returskyss til Fagernes. Overnatting ordner du selv.

 

Turleder(e) og prest er med. Presten har enkle samlinger morgen og kveld og i kirkene. Turen er åpen for alle. Maks 30 deltakere.

Pris kr. 7.000 inkl. guiding, overnatting, god mat, bagasjefrakt og følgebil.

 

Opplysninger og påmelding til fellesturen til Jahn Børe Jahnsen (918 17 950,  jbjahnsen@gmail.com) før 1. juni.