Som medlem av Pilegrimsfellesskapet St. Olav – Nidaros får du:
  • Medlemsbladet «Pilegrim i dag» (2 nummer per år)
  • Pilegrimsvandringer sammen med andre
  • Møter og foredrag om pilegrimsvandringer
  • Råd og veiledning for pilegrimsvandringer
  • Relevant informasjon og pilegrimspass

Som medlem kan du også hjelpe oss i jobben med å stimulere og legge til rette for vandringer langs pilegrimsveiene. Vi samarbeider med personer, organisasjoner, bedrifter og offentlige myndigheter om å fremme pilegrimsarbeidet og infrastrukturen rundt pilegrimsledene. 

Vi stimulerer til vennskap og forståelse over landegrensene og ønsker at broer skal bygges mellom ulike tros- og livssynssamfunn.

Medlemskontingent for 2022:

kr 300 (enkeltpersoner)
kr 400 (familier)
kr 200 (studenter)
kr 600 (organisasjoner/bedrifter)

Bankgiro: 0539.61.39369
SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO2505396139369

Kontakt

Pilegrimsfellesskapet St. Olav – Nidaros, post@pilegrimsfellesskapet.no, mobil 900 73 980 (Valborg Sund)