Som medlem av PSO får du:
  • Medlemsbladet «Pilegrim i dag» (2 nummer per år)
  • Pilegrimsvandringer sammen med andre
  • Møter og foredrag om pilegrimsvandringer
  • Råd og veiledning for pilegrimsvandringer
  • Relevant informasjon og pilegrimspass

Som medlem kan du også hjelpe oss i jobben med å stimulere til vandring langs pilegrimsveiene. Du kan enten støtte oss med medlemskap og/eller jobbe som frivillig i en av våre lokale foreninger eller i PSO sentralt i Trondheim. Vi samarbeider med enkeltpersoner, institusjoner, bedrifter og organisasjoner som bidrar til pilegrimsarbeidet og til vandringer mot Nidaros og andre pilegrimsmål.

Vi stimulerer til vennskap og forståelse over landegrensene og ønsker at broer skal bygges mellom ulike tros- og livssynssamfunn.

Medlemskontingent for 2021:

kr 300 (enkeltpersoner)
kr 400 (familier)
kr 200 (studenter)
kr 600 (organisasjoner/bedrifter)
kr 800 + kr 150 per bladabonnent (lokal/regionalforeninger)

Bankgiro: 0539.61.39369
SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO2505396139369

Kontakt

Pilegrimsfelleskapet St Olav (PSO), post@pilegrimsfellesskapet.no, mobil 404 90 108 (Ingrun Jule)

Våre vedtekter finner du her