2022 Tanum kirke – St.Hallvardsvandringen

   

2022 Kråkstad kirke

2022 Nes kirkeruin

 

2022 Tanum kirke – POH

2022 Haslum kirke – POH

  Internasjonal gruppe på besøk i Haslum kirke

2021 Ski middelalderkirke

2021 Asak kirkeruin

2021 Sørum kirke

 

2021 Frogner gamle kirke

2021 Oslorunden 2

2021 Oslorunden 1

2021 Margaretakirkeruinen i Maridalen

2020 Eidsvoll kirke

2020 Nannestad kirke