Vi inviterer til Pilegrimskveld og årsmøtet onsdag 4. april kl 19 på Tranby menighetshus.

Vi skal se pilegrimsfilmen til den prisbelønte filmskaperen de Groote, The Path to Nidaros.
Ellers blir det kulturinnslag og hyggelig samvær.

Dagsorden for årsmøtet:
  1. Godkjenne innkalling og saksliste
  2. Velge ordstyrer og protokollfører og to til å undertegne protokollen.
  3. Godkjenne årsberetning
  4. Godkjenne regnskap
  5. Valg
  6. Eventuelle innkomne saker
Dersom du har saker som skal behandles på årsmøtet kan du melde sakene til styreleder Knut B. Hanssen (knut.b.hanssen@gmail.com) innen 21/3.

Har du husket å betale kontingenten?
Du kan betale kr 150 til konto  1503.86.89956.
Vi har nå også Vipps. Du kan Vippse kr 150 til mottaker 509487.