Hilsen til åpningen av Vestfold-delen av Tunsbergleden

Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard av Oslo sender varme gratulasjoner til Vestfold fylkeskommune på åpningsdagen for Tunsbergledens 110 sydligste km.

Noen sier at Tunsbergleden går fram til Haslum, hvor den treffer Gudbrandsdalsleden. For oss i Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard av Oslo ender Tunsbergleden åpenbart i ruinparken for St.Hallvardskatedralen i Oslos gamleby. Leden mellom Haslum og St.Hallvardsruinen er allerede merket i begge retninger for å ivareta Tunsbergvandrere som er på vei til ruinene av St.Hallvards katedral, enten det er som sitt pilegrimsmål, eller som et delmål på veien mot Trondheim via Hamar.

En av vår forenings oppgaver er å støtte Regionalt pilegrimssenter Oslo med frivillig innsats for å sikre at toveismerkingen mellom Oslo og Haslum fungerer godt for vandrere fra inn- og utland. Fra i dag fins det altså også en offisiell merking av den sørligste delen, og snarlig kommer Viken-kommunene etter. Det ser vi også fram til!

Vårt viktigste fokusområde er å informere pilegrimsinteresserte om vandremuligheter i eget distrikt. Som frivillig medlemsforening har vi derfor gjennom de siste årene arrangert flere vandringer langs framtidens Tunsbergled, med informasjonsbistand fra blant andre Tunsbergledens koordinator Cathrine Stangebye Engebretsen. Hun har også holdt flere godt faglig funderte foredrag for oss, og interessen for både etableringen, eksisterende kulturminner og ferske historiske funn har vært stor hos våre tilhørerne.

Mange av Vestfolds innbyggere vil nok vandre ‘sin’ pilegrimsled i årene framover. Vi skal gjøre vårt for at også innbyggerne ved Tunsbergledens nordlige ende blir inspirert til å oppleve seg selv og sine tanker på denne ‘nær’-leden, både sørover og nordover.

Hilsen og takk for innsatsen fra
Styret i Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard av Oslo