Når

03/05/2021    
Hele dagen

Event Type

Nidaros Pilegrimsgård inviterer til hagedugnad, slik at vi kan få en god start på sommersesongen.
Nidarosutvalget, hagegruppen og andre engasjerte ved pilegrimsgården er velkommen til å stille opp:
Man 3. mai kl. 10:00
Arbeidet fortsetter utover ettermiddagen, dersom noen økser å delta etter arbeidstid.
Streif Café (husets kafé) opplever at et av de viktigste grepene som ble gjort for å få flere gjester på besøk, var å klippe hekken og stelle i blomsterbedene. Slik ble vi mer synlig og innbydende for de mange menneskene som passerer på Marinen. Dette arbeidet må vi videreføre inn i årene som kommer. Heldigvis har vi en aktiv hagegruppe som tar seg av det hverdagslige stellet av hagen.
Det blir servert lett lunsj og kaffe.
Velkommen til dugnad!

Nidaros Pilegrimsgård(Bilde: Nidaros Pilegrimsgård)