Når

29/07/2021 - 03/08/2021    
00:00

Hvor

Stiklestad
Stiklestad, Verdal, 7656, Trøndelag

Event Type

Kart utilgjengelig

Olavsflammen ble tent av Olsokbålet på Stiklestad 29. juli 2020 og vil brenne natt og dag helt fram til Olavs tusenårsjubileum i 2030. Olavsflammen har blitt et symbol på Olavsarvens historiske betydning for Norge, engasjement for samtiden og håp for framtiden.

Hvert år fram mot 2030 arrangerer Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR en Ildsjelvandring der Olavsflammen bæres av ildsjelvandrere fra Stiklestad til Nidarosdomen, med faglige refleksjoner underveis i vandringen. Refleksjonene i årets ildsjelvandring er knyttet til begrepet rettferdighet.

Bli med å vandre sammen med våre Ildsjelvandrere, og bli kjent med både leden, historiene og menneskene som gir liv til den 1000 år gamle tradisjonen å vandre pilegrim til Nidarosdomen!

Flammen reiser den samme veien som Olav den Helliges kropp gjorde etter han døde i slaget på Stiklestad. I nattens mørke ble kroppen transportert til Trondheim og gravlagt ved Nidelvens elvebredd, der Nidarosdomen ligger i dag.

For mer informasjon og påmelding, se pilegrimsleden.no