Når

16/04/2023    
12:00 - 15:30

Hvor

Økern
Økern T-bane, bussperrong B/C, Oslo

Event Type

Kart utilgjengelig
.
Turens mål er dette skiltet. Steinen i bakgrunnen er Kastesteinens lillebror. 
.
..
Velkommen til en vårlig 7-8 km pilegrimsvandring langs den delen av Klosterelva/Hovinbekken som går i området fra «eikeenga» Økern til Kastesteinen på Hadelandsveien.
.
Vi møtes kl. 1200 på lokket over Økern T-banestasjon – bussplattform B.
.
I middelalder-Oslo møtte Klosterelva Oslofjorden ved Nonneseter kloster. Den elva var byområdets nordlige bygrense, mens Alnaelva var sørgrensa. Se bykartet nedenfor.
I romanen «Kransen» plasserte Sigrid Undset hovedpersonen Kristin Lavransdatter som novise nettopp på Nonneseter kloster.
.
Hadelandsveien var en kløv- og ridesti som opprinnelig startet ved foten av Grefsenåsen. På 1700-tallet ble trafikken flyttet over på en kongevei med bedre standard.

.

Fra vandringens startpunkt skimter vi Østre Aker kirke, som er et merkested på Gudbrandsdalsledens østre rute gjennom Groruddalen. Østre Aker kirke ble bygd på 1800-tallet. Før dette fantes det bare én kirke i hele Aker, nemlig Gamle Aker kirke, som er Oslos eldste bygg i aktiv bruk.

.

Fra Økern følger vi Klosterelva/Hovinbekken, som går nordover i en sidedal til Groruddalen. Vi tar en liten avstikker til Lunden kloster, som ble grunnlagt av dominikanerinner fra Lourdes i 1951. Dagens bygninger er fra 1966.
Vi går deretter langs elva gjennom et av Oslos mest verneverdige edelløvskogområder og innom utsikten på toppen av Årvollbakken. På en klar dag ser vi glimt av både Borgleden, Tunsbergleden og de to Gudbrandsdalsledene derifra.
Etter en ny, grønn etappe passerer vi Øvre isdam og oppsøker varpets lykke og hell. Kanskje varer effekten vandresesongen ut? Så går vi ut av skogen og avslutter med en kaférast på orrfuglvollen => Årravellir =>.Årvoll gård.

.

Praktisk info:

  • Økern T er stoppested for både T-bane 4 Vestli/Bergkrystallen og flere busslinjer.
  • Ruta går jevnt 150 høydemeter opp, og deretter 75 høydemeter ned.
  • Vi vandrer på en blanding av fast dekke, grus og etablerte skogsstier. Velg sko etter vær.
  • Vi tar en matpause eller to underveis. Husk drikke!
  • Ca. 2 km etter start passerer vi et spisested med nistekjøpemulighet og offentlig toalett.
  • Litt før 4 km krysser vi busslinje 31.
  • Rundt 4 km etter start går vi inn i skog med ganske tett vegetasjon.
  • Senest etter 8 km kan vi sette oss ned på Årvoll gård, som har åpen søndagskafé (og toaletter) denne dagen.
  • Fra Årvoll gård går 31-bussen hvert 10.minutt mot Sinsen, Oslo sentrum og Lysaker.
  • Flybussen går fra Bjerke på Trondheimsveien – 900 m unna Årvoll gård. Turlederne avslutter der.

Underveis informeres det om pilegrimsledene i Norge og vi utveksler vandringserfaringer.

.

Vel møtt!
Hilsen Kim, Grethe og Kristin

.

PS: Her er rutekartet for vandringen. Vi starter vandringen på Økern T ved Østre Aker vei, slik at vi rekker fram til Årvoll gård innenfor deres åpningstid.
.
Merk at Østre Aker kirke (pilegrimsstempelsted) ligger i grønt område i nedre kartkant. På egen hånd kan du altså starte dagen ved milesteinen i St.Hallvardskirkeruinen og vandre Gudbrandsdalsleden østover til Østre Aker kirke. Derifra svinger du nordvestover og går 1 km på fortau fram til vårt startpunkt. (Lengde fra milesteinen: 6 km)

 


Restene etter Nonneseter kloster ligger under bakken i krysset Grønlandsleiret 73 – Schweigaards gate 55, nær politihuset på Grønland.
På det meste skal klosteret ha eid 272 gårder på Østlandet. Vår tur går over markene til flere av dem.


Fra oppslagstavlene langs elva

Startstedet. Vi anbefaler en tur i takparken på Økern portal (bygget til høyre bak skiltet) hvis du er tidlig ute. Beregn minst 45 min ekstra for dette.
Fra taket kan du se både Hovedøya, Borgledens trasé over Ekeberg og du kan ane Gamle Oslos lune plassering oppunder berget.
.
 
Mange grunneiere har en bit av Klosterelva rennende over sin tomt. Noen gjør mer ut av det enn andre. Og noen fisker ørret fra terrassen.
.
Oslo kommune restaurert flere grøntområder med ‘åpen elv’ for alle. Her i Nordalveien.
.
Bjerkedalsdammen
Lunden kloster
Sykkelstien på Trondheimsveien krysser Klosterelva på solid og elegant vis. Fra denne brua går du Bekkedalen oppover mot Årvolldammen.
.

Årvolldammen

Øvre isdam

Merk at pinner er likeverdig med steiner

Kastesteinen

Sånn kan det gå, hvis man kaster feil ting.