Når

10/09/2021 - 11/09/2021    
00:00

Hvor

Gurisenteret, Smøla
Smøla, Smøla, Møre og Romsdal

Event Type

Kart utilgjengelig

Regionalt pilegrimssenter Smøla inviterer til Kystpilegrimskonferanse.

Program:
Fredag:
Registerering og kaffi frå klokka 10.30
11.15 – Konferanseopning med brask og bram! Smøla sin ordførar Svein Roksvåg m/fleire
11.30 – Kva er Kystpilegrimleia? Det store felleskapet Pilegrim
12 – 13 –Smølalunsj + pilegrimkaka
13.00 –Presentasjon av dei 4 regionale kystpilegrimsentra
13.30 – Dei 10 nøkkelstadane i Møre og Romsdal og Trøndelag, kva er status i dag?
14.00 – Det politiske perspektivet/ det kulturelle/ det kyrkjelege/ næring/ reiseliv og miljøperspektivet
15.00 – Korleis skal vi samarbeide for å lukkast som Kystpilegrimlei? Gruppearbeid
15.45 – Kva vardet viktigaste vi kom fram til?
16.15 – Har pilegrimsvandring teraputisk virkning, Nanna Jørgensen
16.45 – Utdeling av Pilegrimpris til vinnaren av strikkekonkurransen, Ingrid Wiens!
17.00 – Avslutning av konferansen

Klokka 20 er det Pilegrimsbord; oppdekking Guritunet og Gurisenteret, med krabber og grilla laks
Praktisk: det vil bli sett opp skyss ved konferanseslutt for å køyre mot overnattingsstader Hopen/Veiholmen – og retur til middag. Retur om kvelden.

Laurdag:
Busstur rundt Smøla –med lunsj Veiholmen. Oppstart frå Gurisenteret klokka 9.30
Rett til Pilegrimsliturgi i gamle Edøy kirke klokka 12.30.
Pilegrimsaktivitetar klokka 13.30 – 15.00 for heile familien (ope arrangement)

Korleis kome hit?
Med Kystekspressen frå Trondheim 8.10 til Edøy klokka 11.00
Med Kystekspressen frå Kristiansund 12.00 til Edøy 12.40(går glipp av førsteforedrag)
Med ferge frå Seivika10.00, frå Sandvika 10.45 til Edøy 11.10. Eller Med ferge frå Seivika 9.30, frå Sandvika 10.15 til Edøy 10.40.

Kvar kan du bu?
Vi anbefaler https://www.ecocampnorway.com/vår pilegrimsovernatting
Elles ta direkte kontakt med overnattingstader via www.opplevsmola.no

Kven vert invitert?
ALLE. Vi inviterer både dei som har politisk makt og dei som i ulike roller er utøvarar av kystpilegrimleia, inkludert frivillige.
Og alle andre som kan bidra til utvikling og vekst av kystpilegrimleia og PilegrimsNorge.

Kva kostar det?
Konferansen er gratis. Middagen kostar 400,-kr (betaler eiga drikke). Betal med Vipps til Nordmøre museum ved ankomst.
Reise/ overnatting må den einskilde bestille og koste sjølv.

Påmeldingsfrist 27.august!
Til prosjektleiar: audhild.mork@nordmore.museum.no
Eller kulturrådgiver: laila.skaret@smola.kommune.no

Da gjenstår det å ønske velkomen til Smøla i september!
Smøla regionale Kystpilegrimsenter