Når

07/11/2023 - 08/11/2023    
00:00

Hvor

Nykirken i Bergen
Strandgaten 197 B, Bergen, 5004, Hordaland

Event Type

Kart utilgjengelig
MYKJE Å GLE DEG TIL:
Historie, forsking og formidling
Bakgrunn for Kystpilegrimsleia og Den Trondhjemske postvei v/ Eva Moberg | Tradisjonsbåten som verdsarv og ressurs v/ Peter Helland-Hansen | Kavlvegane i den historiske
ferdselsåra v/ Jarle Stavik | Resultat av georadar på Kinn og Svanøy v/ Kjartan Haugli og Florø
historielag | Jubileumsåret 2024: Kristenretten, Landslova, Gulatingslova
Kyrkje og pilegrim
Utdrag frå boka Inntoning v/ Einar Vegge | Korleis legge til rette for pilegrimar på nøkkelstadane? v/ Leif Endre Grutle og Reidar Ådnanes | Om pilegrimsarbeidet i Bjørgvin
bispedøme v/ Ragnhild Jepsen | Korleis lage lokale pilegrimsvandringar v/ Ragna Sofie Grung
Moe | Møre Bispedøme 40 år – jubileumsseglas langs nøkkelstadane v/ Sindre Kulø |
Open kyrkje på Kinn + Pilegrimsfellesskapet Sta Sunniva v/Knut Magne Nesse
Pilegrim langs leia og i verda
Utdrag frå film om Seyran Ates’ vandring frå Oslo til Trondheim i sommar |
Pilegrimage for human rights v/ Mattias Jansson | ACSOW og europeiske kulturvegar – kva er
det og kva betyr det for oss? v/ Guro Vistad
Næringsliv og pilegrim
Erfaringar frå visningsturar langs leia v/ Mattias Jansson | Hå gamle prestegard og Obrestad
fyr v/Elisabeth Søyland | Viking Footprints i Hyllestad – kulturnæring og formidling
v/ Fjordavind | Kva er eit episenter? v/ Fjordkysten regional – og geopark | Visit Bergen v/ Eirik
Berge | Pilegrimsskreppa og pilegrimens delingsbord v/ Nidaros pilegrimsgård
Scenesamtale og arbeidsverkstad
Pilegrimsherberge – men kor er pilegrimane? Korleis utvikle næring langs leia?
Avslutning
Erfaringar frå studieturen Bergen-Avaldsnes v/ Tove Galta og Ellinor Bryne | Sula og Little Amal
v/nøkkelstad Sula med Frøya | Kvifor pilegrim er viktig for Olavsfest v/ Steinar Larsen
Pris kr 800/500