Fjellprest Eli Vatn leder en tre dagers pilegrimsvandring fra Nysetstølen i Etnedal til Slidredomen.

Vandringen skal nå fram til den store fredsgudstjenesten i Slidredomen lørdag den 29. juli. Her arbeides det med å finne de gamle veifar mellom øst og vest. Ferden vil gå innom Kyrkjesletta i Etnedal og Olavskjelda i Skrautvål og på Olsokdagen går siste etappen den gamle prestevegen over Slidreåsen og ned til deltakelse på fredsgudstjenesten.

For påmelding; ta kontakt med Eli Vatn, e-post: ev896@kyrkja.no