Når

02/11/2021    
10:00 - 15:30

Hvor

Lia gård
Koppang, Koppang, 2480, Innlandet

Event Type

Kart utilgjengelig

Nettverket for Østerdalsleden og Nasjonalt pilegrimssenter inviterer alle pilegrimsinteressenter til konferanse for å informere, motivere og bygge tettere nettverk for pilegrimsarbeidet knyttet til Østerdalsleden. Målet er at kommunene, fylkeskommunen, kirken, frivillige, næringsaktører, grunneiere, reiselivet og Nasjonalt pilegrimssenter sammen skal forberede og legge til rette for økt bruk av pilegrimsleden gjennom Østerdalen de neste årene.

Konferansen er gratis.

Påmelding til retreat@liagard.no innen 27. oktober.

AGENDA
10.00 Registrering og kaffe
10.30 Åpning av konferansen v/Hans Morten Løvrød, Nasjonalt pilegrimssenter
10.40 Østerdalsleden fram til i dag – v/ Ingeborg Solum Bø og Toril Andreassen, Nettverket for Østerdalsleden
11.00 Østerdalsleden i den nasjonale satsingen mot 2037 v/Hans Morten Løvrød
11.20 Pause
11.30 Pilegrimsreisen inn i en ny fylkeskommune, og arbeidet med ny pilegrimsstrategi v/Torill S. Nygård og Linda Stewart, Innlandet fylkeskommune
11.50 Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år, samfunnsverdi og mulighetsrom v/Borghild Lundeby, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
12.30 Lunsj
13.30 En pilegrimsled for framtida – bærekraft i praksis v/Mattias Jansson, Nasjonalt pilegrimssenter
13.50 Åpen og inkluderende, med en tydelig kirkelig forankring – pilegrimssatsingen i Hamar bispedømme v/Lars Erlend Kielland, Hamar bispedømme
14.15 Pause
14.30 Pilegrim i lokalsamfunnet – samarbeid mellom kommune, kirke og frivillighet v/Anne Norderhaug Sætre, Trysil kommune
14.50 Å fortelle verden at leden finnes… Hvordan skal vi gjøre det, hva skal vi fortelle, og hvem skal vi nå? v/Cathrine Michaelsen Wikstrøm, Nasjonalt pilegrimssenter
15.15 Oppsummering og veien videre
15.30 Konferansen slutt