.

 

Bli med på pilegrimsreise fra Oslo til Vadstena.  Turen er et felles prosjekt mellom Pilegrimsfelleskapet St.Hallvard av Oslo og Pilegrimssenter Oslo.