Når

24/06/2020    
14:00 - 18:00

Hvor

Gran
Lidskalv, Gran

Event Type

Kart utilgjengelig

Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland -Toten inviterer til 3 timers vandring fra Gran østås til Hurdal med liturgisk avslutning i det russisk-ortodokse klosteret sin kirke sammen med munkene der. Vandringen begynner ved Tommelsjøen og går gjennom Grans og Hurdals skoglier ned til Skrukkelia kapell og videre til klosteret i Skabland. Skrukkelia hørte tidligere inn under Gran sogn. Sogneprest Daniel i Gran/ Tingelstad er oppvokst i Hurdal. Både sognepresten og Skrukkelikapellet har altså et bein i hver kommune. Daniel vil underveis fortelle om Hurdal og om den russisk-ortodokse kirken/klosteret.

Oppmøtet er på parkeringsplassen ved Lidskjalv ved Gran sentrum klokken 14.00. Samkjøring i biler ca. ½ time, bompenger Gran Almenning. Selve vandringen med stopp tar tre timer på skogstier. Etter at vi er ferdige, vil en maxitaxi ta oss tilbake til Lidskjalv.

Turen er åpen for alle. Vanlige smittevernregler gjelder. Ta med egen mat og drikke.

Forhåndspåmelding er ønsket; hvis det blir nødvendig å begrense antallet, vil de påmeldte ha førsterett.

Påmelding og nærmere info ved Daniel Håkegård, tlf 482 02 439, epost daniel.hakegard@gmail.com