Medlemskap i Pilegrimsforbundet i Norge

Pilegrimsforbundet i Norge er et forbund av selvstendige medlemsforeninger. Personmedlemmer er organisert via sin pilegrimsforening, og medlemskapet inkluderer magasinet Pilegrim i dag. Innmelding skjer direkte til din lokale pilegrimsforening. Er det ingen...