Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i PSO 7.  desember

Ekstraordinær generalforsamling

Den 7. desember kl 19 gjennomføres det ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav. Møtet blir gjennomført digitalt. Innkalling og informasjon om pålogging sendes ut i midten av november. I møtet fortsetter prosessen for organisasjonsutvikling, i...
Høring om organisasjonsutvikling

Høring om organisasjonsutvikling

Styret i PSO ønsker tilbakemelding fra alle lokalforeninger og fra Nidarosutvalget på vår prosess for organisasjonsutvikling. Høringsdokument organisasjonsutvikling Utkast til vedtekter for en ny landsoverbygning for pilegrimsforeningene Svar sendes til...