Den 7. desember kl 19 gjennomføres det ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav.

Møtet blir gjennomført digitalt. Innkalling og informasjon om pålogging sendes ut i midten av november.
I møtet fortsetter prosessen for organisasjonsutvikling, i tråd med de svar vi har fått gjennom høringen som ble sendt ut i juni. Høringen har frist 30. september, og alle medlemmer som ønsker det kan svare. Høringsdokumentene finnes her.

Aktuelle saker for en ekstraordinær generalforsamling kan være:

– gi føringer til styret for arbeid med navn, vedtekter og økonomi for en landsoverbygning, her kalt PFN – Pilegrimsforbundet i Norge.
– be styret i PSO gå inn som interimsstyre og opprette PFN med eget org. nr og bankavtale.
– vedta dato for PFNs årsmøte våren 2022.
– be valgkomiteen utarbeide forslag til PFNs styre til landsmøtet i 2022, og styre for PSO Nidaros til deres årsmøte i 2022.
– Be styret i PSO planlegge årsmøte for PSO Nidaros i samarbeid med Nidarosutvalget.
– Be styret i PSO inngå avtale med Nidarosutvalget om fordeling av likvide midler mellom PSO Nidaros og FPN.
– Be styret i PSO legge fram forslag til medlemskontingent i PFN for landsmøtet 2022.