Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard var tilstede da årets langvandrerne ble sendt avgårde i en utsendelseseremoni ved Oslo bispegård. Langvandringen går over vestleden i år, og det er 7 pilegrimer fra Norge, Danmark og Tyskland som vandrer helt til Nidaros. St. Hallvards Kim Sollie og Ingrid Marie Liodden er med som medledere fram til langvandrerne forlater Akershus på Sundvollen. Medlemmer i St. Hallvard utfyller gruppen som dagsvandrere.

Her er bilder fra utsendelseseremoni 17. juni 2018.